AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Latkova vas

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija je poljedelsko-hmeljarska.Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija škodljivih organizmov.Teren je raven. Na S strani (200 m) stran poteka trasa avtoceste na JJV strani (100 mod postaje) stoji obiralna lopa za hmelj.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 279 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na aluvialno-koluvialnem nanosu, tipična, globoka
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

48453 Latkova vas
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.11.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 2,8 °C 22.3.2023 04:00 Temperatura na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 9 U 22.3.2023 04:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 100 %RH 22.3.2023 04:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Zračni tlak 982,3 hPa 22.3.2023 04:00 Zračni tlak na višini 2 m
Padavine (ogrevan) 0 mm 22.3.2023 04:00 Padavine na višini 2 m
Hitrost vetra (3 m) 4,8 km/h 22.3.2023 04:00 Hitrost vetra na višini 3 m
Smer vetra (3 m) 206,1 ° 22.3.2023 04:00 Smer vetra na višini 3 m
Temperatura tal (10 cm) 7 °C 22.3.2023 04:00 Temperatura tal v globini 10 cm
Temperatura (50 cm) 1,6 °C 22.3.2023 04:00 Temperatura na višini 50 cm
Relativna zračna vlaga (50 cm) 96,6 %RH 22.3.2023 04:00 Relativna zračna vlaga na višini 50 cm
Sončno sevanje 0,5 W/m2 22.3.2023 04:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 22.03.2023 342,8 01.01.2023
7,3 22.03.2023 38,0 01.01.2023
8,0 22.03.2023 26,2 01.01.2023
10,0 22.03.2023 5,0 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je postavljena z namenom zbiraja agromemeteoroloških podatkov. Ima razširjen nabor senzorjev.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena na opazovalni prostor ETP postaje in je ograjena z 2 m visoko ograjo. Stoji na ravnem in odprtem terenu. Znotraj ograje 2m stran v smeri proti J stoji meteorološka hišica. Na J (100 m stran) se nahaja hmeljišče, na S strani (200 m) pa poteka trasa avtoceste, ki zavija proti Z in se od postaje oddaljuje. Od ograje postaje v smeri JZ, V in SV se razprostirajo njive in travniki. Neposredno ob ograji (1-2m) v smeri JJV so kupi hmeljevih odpadkov. Na JJV strani (100 m) stoji obiralna lopa za hmelj, ki je po oceni visoka 12 do 15 m in zaradi zadostne oddaljenosti ne predstavlja ovire za izvajanje agrometeoroloških meritev. Drugih ovir ni.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

48453 Latkova vas
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.11.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

39749 Virštanj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 07.11.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 22.02.2012
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

19449 Orla vas (ETP)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.10.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 07.07.2008
Tip postaje: A733, Merilna postaja

19449 Orla vas (ETP)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.10.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 07.07.2008
Tip postaje: A733, Merilna postaja

5686 Orla vas
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.04.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 25.05.2007
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja