AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Ojstriška vas

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (515245, IHPS)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije travnik, pašnik
Koordinate D96: 122510,7 N, 501007,4 E
Nadmorska višina: 308 m
Blizu hmeljišča je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija škodljivih organizmov.Teren je raven ali morda rahlo nagnjen. Na V in JV strani je hmeljišče, na Z, JZ in JV so travniške in njivske površine.
Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Obrobni del kotline
Smer nagiba terena: 255°
Nagib terena:
Profil terena: Raven
Urbanizacija: Nenaseljeno območje

Zadnje meritve in izračuni na postaji Ojstriška vas na dan 14.4.2024 ob 22:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 21,5 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 13,4 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 7 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (14.4. 22:00 - 15.4. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (14.4. 22:00 - 15.4. 10:00) °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 39 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 2.4. ob 7:00 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 0 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 0 h I
Ikona: Zadnjič moker list Zadnjič moker list 14.4. ob 8:30 I
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (Latkova vas) 984 hPa R
Ikona: TEF=0°C (13.4.) TEF=0°C (13.4.) 744,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (13.4.) TEF=7,3°C (13.4.) 192,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 3.1. I
Ikona: TEF=8°C (13.4.) TEF=8°C (13.4.) 159,5 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 3.1. I
Ikona: TEF=10°C (13.4.) TEF=10°C (13.4.) 88,4 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 5.2. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Ojstriška vas (UVHVVR) Trenutna postaja 308 m Obrobni del kotline Dodaj
Šentrupert*** (DRSI) 4,9 km 280 m Dodaj
Latkova vas (UVHVVR) 5,7 km 279 m Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Dodaj
Braslovče (Pšaker) pozeba (UVHVVR) 5,9 km 322 m Dodaj
Braslovče (UVHVVR) 5,9 km 322 m Dno ozke doline (razmerje globina:širina>1) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI