AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Znojile pri Krki

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (37827, KIS)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 83262,7 N, 483576 E
Nadmorska višina: 331 m
Postaja stoji v ekološkem nasadu jablan in češenj v Znojilah pr Krki. Teren je rahlo nagnjen proti JV in se po nekaj 10 m izravna v polja. V S in SZ smeri nad nasadom je vas in nad njo gozd.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK)
Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW)
Smer nagiba terena: 135°
Profil terena: Konkaven (vbočen)
Urbanizacija: Vas
Tip tal: sprememba mikro lokacije 25.5.2022, stare koordinate D48 (Y:483965,25 X:82775)

Zadnje meritve in izračuni na postaji Znojile pri Krki na dan 21.9.2023 ob 13:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 21,4 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 18,9 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 17,6 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (20.9. 22:00 - 21.9. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (20.9. 22:00 - 21.9. 10:00) 15 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 79 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0,2 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 21.9. ob 3:30 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 6 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 0,5 h I
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (NOVO MESTO) 985 hPa R
Ikona: TEF=0°C (20.9.) TEF=0°C (20.9.) 3419,3 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (20.9.) TEF=7,3°C (20.9.) 1822,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (20.9.) TEF=8°C (20.9.) 1691,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (20.9.) TEF=10°C (20.9.) 1335,3 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 2.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Znojile pri Krki (UVHVVR) Trenutna postaja 331 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Marinča vas* (ARSO) 3 km 272 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI