AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Kamnik

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja stoji v sadovnjaku podjetja Mirosan, od upravne stavbe je oddaljena 50 m. V severni in zahodni smeri se razprostira nasad, v vzhodni in južni smeri se v oddaljenosti nekaj 100 m začenja strnjeno naselje.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 377 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 135°
Profil terena: Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Manjše mesto-obrobje (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na starejšem ilovnatem aluviju, psevdooglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

516308 Kamnik - nova
Datum postavitve postaje na lokaciji: 28.06.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 12 °C 24.3.2023 20:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 76,5 %RH 24.3.2023 20:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 24.3.2023 20:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 24.3.2023 20:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 24.03.2023 318,4 01.01.2023
7,3 24.03.2023 24,1 01.01.2023
8,0 24.03.2023 15,7 01.01.2023
10,0 24.03.2023 2,5 09.03.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

41388 Kamnik
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.12.2017
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 12.06.2022
Tip postaje: A733, Merilna postaja

25045 Kamnik
Datum postavitve postaje na lokaciji: 20.12.2013
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 22.12.2017
Tip postaje: A733, Merilna postaja

5711 Kamnik
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.02.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 20.12.2013
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja