AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Biotehniška fakulteta

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija:
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 297 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije:
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na starejšem ilovnatem aluviju, tipična, plitva
Komentar

Opis meteorološke postaje:

8517 Biotehniška fakulteta
Datum postavitve postaje na lokaciji: 09.07.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 03.08.2009
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UL BF, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Zadnje meritve za to postajo niso na voljo.


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 31.12.2009 29,1 21.01.2009
7,3 31.12.2009 15,3 03.08.2009
8,0 31.12.2009 14,6 03.08.2009
10,0 31.12.2009 12,6 03.08.2009

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

8517 Biotehniška fakulteta
Datum postavitve postaje na lokaciji: 09.07.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 03.08.2009
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

8517 Biotehniška fakulteta
Datum postavitve postaje na lokaciji: 04.10.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 09.07.2007
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja