AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Miren

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (512602, KGZ Nova Gorica)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 83751,3 N, 391196,8 E
Nadmorska višina: 47 m
Postaja se nahaja na popolnoma ravnem terenu v sadovnjaku. Postaja se nahaja ob robu nasada.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK)
Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine
Smer nagiba terena:
Nagib terena:
Profil terena: Raven
Urbanizacija: Posamične hiše

Zadnje meritve in izračuni na postaji Miren (GREV) na dan 21.9.2023 ob 13:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 20,6 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 20,4 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 20,3 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (20.9. 22:00 - 21.9. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (20.9. 22:00 - 21.9. 10:00) 15,7 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 98 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0,2 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 13 mm I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 9 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 17 h I
Ikona: Hitrost vetra (3 m) Hitrost vetra (3 m) 1,1 km/h M
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (BILJE) 1004 hPa R
Ikona: Smer vetra (3 m) Smer vetra (3 m) 117 ° M
Ikona: TEF=0°C (20.9.) TEF=0°C (20.9.) 4093,3 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (20.9.) TEF=7,3°C (20.9.) 2307,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (20.9.) TEF=8°C (20.9.) 2161,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (20.9.) TEF=10°C (20.9.) 1770,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 3.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Miren (UVHVVR) Trenutna postaja 47 m Ravnine Dodaj
Bilje UVHVVR (UVHVVR) 1,9 km 55 m Ravnine Dodaj
Bilje* (ARSO) 2,3 km 55 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI