AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Beneša - Ankaran (ZRSKP)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija za spremljanje agrometeoroloških parametrov pomembnih za napovedovanje bolezni, škodljivcev in namakanja v oljkarstvu. Na lokaciji KGZNG sistematično spremlja tudi fenologijo oljke.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 62 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: oljčnik
Urbanizacija: Tip tal: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, izprana
Komentar

Opis meteorološke postaje:

514025 ZRSKP Benesa - Ankaran
Datum postavitve postaje na lokaciji: 13.07.2020
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: ZRS Koper (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Hitrost vetra (3 m) 3,5 km/h 2.12.2022 00:00 Hitrost vetra na višini 3 m
Smer vetra (3 m) 118 ° 2.12.2022 00:00 Smer vetra na višini 3 m
Vlažnost tal (10 cm) 40,5 %vol 2.12.2022 00:00 Vsebnost vode na globini 10 cm
Vlažnost tal (20 cm) 56,3 %vol 2.12.2022 00:00 Vsebnost vode na globini 20 cm
Vlažnost tal (30 cm) 49,8 %vol 2.12.2022 00:00 Vsebnost vode na globini 30 cm
Vlažnost tal (40 cm) 49,1 %vol 2.12.2022 00:00 Vsebnost vode na globini 40 cm
Temperatura tal (10 cm) 10 °C 2.12.2022 00:00 Temperatura tal v globini 10 cm
Temperatura tal (20 cm) 11 °C 2.12.2022 00:00 Temperatura tal v globini 20 cm
Temperatura tal (30 cm) 11,4 °C 2.12.2022 00:00 Temperatura tal v globini 30 cm
Temperatura tal (40 cm) 12 °C 2.12.2022 00:00 Temperatura tal v globini 40 cm
Omočenost lista (1,5 m) 7 U 2.12.2022 00:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 2.12.2022 00:00 Padavine na višini 2 m
Temperatura tal (5 cm) 8,8 °C 2.12.2022 00:00 Temperatura tal v globini 5 cm
Temperatura (2 m) 5,8 °C 2.12.2022 00:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 81,2 %RH 2.12.2022 00:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Sončno sevanje 0 W/m2 2.12.2022 00:00 Sončno obsevanje na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 01.12.2022 5.535,0 01.01.2022
7,3 01.12.2022 3.174,4 03.01.2022
8,0 01.12.2022 2.980,6 05.01.2022
10,0 01.12.2022 2.468,1 05.01.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.