AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Semedela - Markovec (ZRSKP)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija za spremljanje agrometeoroloških parametrov pomembnih za napovedovanje bolezni, škodljivcev in namakanja v oljkarstvu.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 149 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: oljčnik
Urbanizacija: Tip tal: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, tipična, globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

514026 ZRSKP Smedela - Markovec
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.07.2020
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: ZRS Koper (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Vlažnost tal (10 cm) 20 %vol 7.10.2022 21:30 Vsebnost vode na globini 10 cm
Vlažnost tal (20 cm) 47,4 %vol 7.10.2022 21:30 Vsebnost vode na globini 20 cm
Vlažnost tal (30 cm) 50,8 %vol 7.10.2022 21:30 Vsebnost vode na globini 30 cm
Vlažnost tal (40 cm) 52,1 %vol 7.10.2022 21:30 Vsebnost vode na globini 40 cm
Temperatura tal (10 cm) 18,1 °C 7.10.2022 21:30 Temperatura tal v globini 10 cm
Temperatura tal (20 cm) 18,2 °C 7.10.2022 21:30 Temperatura tal v globini 20 cm
Temperatura tal (30 cm) 17,8 °C 7.10.2022 21:30 Temperatura tal v globini 30 cm
Temperatura tal (40 cm) 17,5 °C 7.10.2022 21:30 Temperatura tal v globini 40 cm
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 7.10.2022 21:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 7.10.2022 21:30 Padavine na višini 2 m
Temperatura tal (5 cm) 19 °C 7.10.2022 21:30 Temperatura tal v globini 5 cm
Temperatura (2 m) 17,2 °C 7.10.2022 21:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 76,4 %RH 7.10.2022 21:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Sončno sevanje 0 W/m2 7.10.2022 21:30 Sončno obsevanje na višini 2 m
Hitrost vetra (3 m) 0 km/h 7.10.2022 21:30 Hitrost vetra na višini 3 m
Smer vetra (3 m) 309,6 ° 7.10.2022 21:30 Smer vetra na višini 3 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 07.10.2022 4.653,1 01.01.2022
7,3 07.10.2022 2.715,0 05.01.2022
8,0 07.10.2022 2.560,2 05.01.2022
10,0 07.10.2022 2.152,0 05.01.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.