AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Mala Seva - Izola (ZRSKP)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija za spremljanje agrometeoroloških parametrov pomembnih za napovedovanje bolezni, škodljivcev in namakanja v oljkarstvu.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 90 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: oljčnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

514024 ZRSKP Mala Seva - Izola
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.07.2020
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: ZRS Koper (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Hitrost vetra (3 m) 13,3 km/h 30.9.2022 11:30 Hitrost vetra na višini 3 m
Smer vetra (3 m) 170,2 ° 30.9.2022 11:30 Smer vetra na višini 3 m
Vlažnost tal (10 cm) 37,6 %vol 30.9.2022 11:30 Vsebnost vode na globini 10 cm
Vlažnost tal (20 cm) 50,1 %vol 30.9.2022 11:30 Vsebnost vode na globini 20 cm
Vlažnost tal (30 cm) 45,8 %vol 30.9.2022 11:30 Vsebnost vode na globini 30 cm
Vlažnost tal (40 cm) 52,8 %vol 30.9.2022 11:30 Vsebnost vode na globini 40 cm
Temperatura tal (10 cm) 16,3 °C 30.9.2022 11:30 Temperatura tal v globini 10 cm
Temperatura tal (20 cm) 16,8 °C 30.9.2022 11:30 Temperatura tal v globini 20 cm
Temperatura tal (30 cm) 17,2 °C 30.9.2022 11:30 Temperatura tal v globini 30 cm
Temperatura tal (40 cm) 17,5 °C 30.9.2022 11:30 Temperatura tal v globini 40 cm
Temperatura tal (5 cm) 17,9 °C 30.9.2022 11:30 Temperatura tal v globini 5 cm
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 30.9.2022 11:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 30.9.2022 11:30 Padavine na višini 2 m
Temperatura (2 m) 17,3 °C 30.9.2022 11:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 83,8 %RH 30.9.2022 11:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Sončno sevanje 342,4 W/m2 30.9.2022 11:30 Sončno obsevanje na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 30.09.2022 4.570,4 01.01.2022
7,3 30.09.2022 2.672,3 05.01.2022
8,0 30.09.2022 2.520,8 05.01.2022
10,0 30.09.2022 2.122,4 05.01.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.