AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Radlje ob Dravi

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja je postavljena za potrebe spremljanj v hmeljarstvu in poljedeljstvu. Ob lokaciji postaje izvajamo tudi sistematično spremljanje fenologije hmelja.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 352 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Manjše mesto-center (premer < 1 km) Tip tal: rjava pokarbonatna tla, na dolomitu, koluvialna
Komentar

Opis meteorološke postaje:

857248 Radlje ob Dravi
Datum postavitve postaje na lokaciji: 06.06.2019
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) -1,4 °C 4.2.2023 22:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 82,9 %RH 4.2.2023 22:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 4.2.2023 22:30 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 4.2.2023 22:30 Omočenost lista na višini 1,5 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 04.02.2023 71,9 01.01.2023
7,3 04.02.2023 1,1 01.01.2023
8,0 04.02.2023 0,4 01.01.2023
10,0 04.02.2023 0,0

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je postavljena za potrebe hmeljarstva. Postajo se dvakrat letno pregleda, ostala vzdrževalna dela pa se opravijo po potrebi.
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.