AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Potoki

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (37288, KGZ Nova Gorica)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije vrt
Koordinate D96: 124797,9 N, 384764,5 E
Nadmorska višina: 302 m
Postaja postavljena v ekstenzivnem sadovnjaku v zaselku Potoki. Postavljena na terasastem področju.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK)
Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Obrobni del kotline
Smer nagiba terena: 180°
Nagib terena:
Profil terena: Konveksen (izbočen)
Urbanizacija: Posamične hiše

Zadnje meritve in izračuni na postaji Potoki na dan 17.10.2023 ob 05:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: TEF=0°C (7.12.) TEF=0°C (7.12.) 4051,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (7.12.) TEF=7,3°C (7.12.) 2134,6 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (7.12.) TEF=8°C (7.12.) 1980,5 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (7.12.) TEF=10°C (7.12.) 1580,5 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 11.3. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Sužid (UVHVVR) 4,1 km 231 m Ravnine Dodaj
Kobarid*** (DRSI) 6,1 km 242 m Dodaj
Bovec* (ARSO) 9,5 km 438 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI