AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Čelje

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (37797, KGZ Nova Gorica)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 50488,2 N, 435176,1 E
Nadmorska višina: 496 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Čelje na dan 5.6.2023 ob 06:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 13,8 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 13,5 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 13,3 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (4.6. 22:00 - 5.6. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (4.6. 22:00 - 5.6. 10:00) 13,6 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 97 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0,2 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 20,6 mm I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 10 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 9,5 h I
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (POSTOJNA) 955 hPa R
Ikona: TEF=0°C (4.6.) TEF=0°C (4.6.) 1233,5 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (4.6.) TEF=7,3°C (4.6.) 367,5 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (4.6.) TEF=8°C (4.6.) 318,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (4.6.) TEF=10°C (4.6.) 203,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 21.3. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Malus domestica Borkh., Idared (Čelje - jablana) 1.1.2022 31.5.2023 / Opazovanja
Prunus domestica L., domača (Čelje - sliva) 1.1.2022 31.5.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Cydia funebrana Treitschke (Prelože- Češpljev zavijač) 1.1.2023 31.5.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Čelje - jablana) 1.1.2022 31.5.2023 / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Čelje (UVHVVR) Trenutna postaja 496 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Ilirska Bistrica - Koseze* (ARSO) 6,7 km 415 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI