AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Kostanjevica na Krki

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Intenzivni nasada jablane površine 30-40 ha.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 165 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: distrična rjava tla, na piroklastičnih kamninah, tipična, srednje globoka
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

855712 Kostanjevica
Datum postavitve postaje na lokaciji: 25.09.2013
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 11,9 °C 2.4.2023 11:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 74,4 %RH 2.4.2023 11:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 2.4.2023 11:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 2.4.2023 11:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 02.04.2023 542,6 01.01.2023
7,3 02.04.2023 128,5 01.01.2023
8,0 02.04.2023 103,5 01.01.2023
10,0 02.04.2023 45,9 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Merilna naprava A753GPRS stoji v nasadu jablane na Kostanjevici na Krki Postaja ima osnovni nabor senzorjev: temperatura, relativnoa zračna vlaga, padavine in omočenost listja. Zanjo med letom skrbi KGZS - Zavod NM in lastnik parcele (skupina Evrosad). Naprava se napaja preko solarnega panela. Redna vzdrževanja merilne naprave in senzorjev se izvaja na začetku in koncu vegetacijskega obdobja. Postaja se uporablja za dajanje napovedi pojavov škodljivcev in bolezni vinske trte na območju Kostanjevice na Krki.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v nasadu jablane, kjer višina sadnih dreves v času vegetacije doseže cca. 2 m. Gre za intenzivno pridelavo sadja.. V bližini (100 m) poteka lokalna, prometna asfaltirana pot. Lega je južna, rahlo nagnjena proti jugu in konveksna.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

855712 Kostanjevica na Krki
Datum postavitve postaje na lokaciji: 25.09.2013
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja