AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Dragonja

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja se nahaja na dnu doline v oljčniku na robu vasi Dragonja. Teren je rahlo nagnjen, skoraj raven.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 34 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: oljčnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: rendzina, na apnencu in dolomitu, rjava
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

42389 Dragonja
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.02.2010
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 13,2 °C 24.3.2023 20:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 67 %RH 24.3.2023 20:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 2 U 24.3.2023 20:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 24.3.2023 20:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 24.03.2023 600,4 01.01.2023
7,3 24.03.2023 109,7 01.01.2023
8,0 24.03.2023 84,5 01.01.2023
10,0 24.03.2023 28,8 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A753GSM. Na postaji so senzorji za merjenje omočenosti listja na višini 1,5m, za temperaturo zraka in zračno vlago na višini 2m, ter merilec količine padavin in solarni panel na2,5m višine. Za postajo je odgovoren in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni vinske trte in oljk. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja na dnu doline v vinogradu na robu vasi Dragonja. Teren je rahlo nagnjen skoraj raven. Na V strani v bližini se nahaja stavba.. Lokacija je v oljčniku. Nadmorska višina je 335,83m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

42389 Dragonja
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.02.2010
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja