AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Pohorski dvor

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (513653, KGZ Maribor), Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 151492,6 N, 548263,5 E
Nadmorska višina: 313 m
Vremenska postaja leži ob ograji - znotraj intenzivnih jablanovih nasadov Univerzitetnega kmetijskega centra - UKC Pivola. Večina nasadov je pokritih s protitočno mrežo in prav tako opremljena s kapljičnim namakalnim sistemom. Mikro lokacija okrog postaje je odprta in ravna, na vzhodu se v neposredni bližini vremenske postaje nahaja neasfaltirana cesta. Na severu, zahodu ter jugu se nahajajo intenzivni nasadi jablane.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK)
Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine
Smer nagiba terena: 92°
Nagib terena:
Profil terena: Raven
Urbanizacija: Nenaseljeno območje

Zadnje meritve in izračuni na postaji Pohorski dvor na dan 22.9.2023 ob 10:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 21,7 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 17,1 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (21.9. 22:00 - 22.9. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (21.9. 22:00 - 22.9. 10:00) 14,3 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 75 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 19.9. ob 10:30 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 0 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 0 h I
Ikona: Zadnjič moker list Zadnjič moker list 22.9. ob 9:00 I
Ikona: TEF=0°C (21.9.) TEF=0°C (21.9.) 3519,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (21.9.) TEF=7,3°C (21.9.) 1877,9 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (21.9.) TEF=8°C (21.9.) 1746,9 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (21.9.) TEF=10°C (21.9.) 1393,9 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 9.3. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Prognostični modeli vezani na meteorološko postajo na tej lokaciji:

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Malus domestica Borkh., Zlati delišes 16.3.2016 29.8.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Cydia pomonella L. 26.4.2013 29.8.2023 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 14.3.2016 19.5.2023 / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Pohorski dvor (UVHVVR) Trenutna postaja 313 m Ravnine Dodaj
Hočko Pohorje* (ARSO) 3,3 km 585 m Dodaj
Slivnica (MB-Let.) (ARSO) 4,7 km 264 m Dodaj
Miklavž*** (DRSI) 5,7 km 257 m Dodaj
Meranovo (UVHVVR) 6,9 km 501 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Maribor BTŠ (UVHVVR) 7,3 km 276 m Ravnine Dodaj
Maribor - Vrbanski plato* (ARSO) 7,4 km 274 m Dodaj
Ritoznoj (UVHVVR) 9,7 km 402 m Ravnine Dodaj
Zimica (UVHVVR) 9,9 km 296 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI