AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Artiče

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Meteorološka merilna lokacija leži ob intenzivnem nasadu jablane. Merilno mesto je ob makadamski dovozni poti (3 -4 m), zavarovano z žično ogrado. V bližini (50 m) sta (do nadaljnega) na istem opornem drogu nameščeni še dve starejši merilni postaji: stara A730 (5696) in nova A733 (27392).
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 201 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na miocenskih peskih, peščenjakih in konglomeratih, oglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

513656 Artiče
Datum postavitve postaje na lokaciji: 27.05.2020
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 5,5 °C 22.3.2023 04:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 91,5 %RH 22.3.2023 04:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 22.3.2023 04:30 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 1 U 22.3.2023 04:30 Omočenost lista na višini 1,5 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 22.03.2023 405,9 01.01.2023
7,3 22.03.2023 64,4 01.01.2023
8,0 22.03.2023 47,0 01.01.2023
10,0 22.03.2023 11,9 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja se v nahaja na vrhu intenzivnega nasada jablane. Postavljena je znotraj žične ograde, v bližini je dovozna pot (oddaljenost 4 m). Naklon terena je 2 do 3 stopinje, konveksen, v smeri proti jugu z nadmorsko višino lege okoli 200 m. Merilna postaja, ki jo napaja solarni panel ima nameščen standarden nabor senzorjev.
Opis lokacije postaje:
Postaja tipa A760 3G se v nahaja ob intenzivnem nasadu jablane. Postavljena je znotraj žične ograde, v bližini je dovozna pot (oddaljenost 4 m). Naklon terena je 2 do 3 stopinje, konveksen, v smeri proti jugu z nadmorsko višino lege okoli 200 m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

513656 Artiče (nadomestna)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 27.05.2020
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja

42800 Artiče
Datum postavitve postaje na lokaciji: 04.04.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 24.05.2020
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja