AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Stara Nova vas

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (512056, KGZ Maribor)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije travnik, pašnik
Koordinate D96: 161206,2 N, 585505,6 E
Nadmorska višina: 187 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Stara Nova vas na dan 15.12.2021 ob 10:00

Fenološke postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 0 m

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Malus domestica Borkh., Idared 1.1.2018 24.5.2021 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 0 m

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2018 11.3.2021 / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Kapelski vrh*** (DRSI) 7,5 km 285 m Dodaj
Godemarci (UVHVVR) 8,4 km 212 m Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Dodaj
Rakičan* (ARSO) 9,4 km 184 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI