AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Šlovrenc

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja se nahaja v vinogradu na obrobju vasi Šlovrenc. V neposredni bližini se nahaja stanovanjska hiša. Teren je rahlo nagnjen proti JV.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 92 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena: 240°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: litosol, karbonaten, na moreni
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

859088 Šlovrenc
Datum postavitve postaje na lokaciji: 20.05.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS-ZAVOD GO, Pri hrastu 18 A, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 3,5 °C 27.1.2023 03:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 52,2 %RH 27.1.2023 03:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 27.1.2023 03:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 27.1.2023 03:00 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 27.01.2023 184,7 01.01.2023
7,3 27.01.2023 20,2 01.01.2023
8,0 27.01.2023 12,6 01.01.2023
10,0 27.01.2023 0,1 03.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A753GSM. Na postaji so senzorji za merjenje omočenosti listja na višini 1,5m, za temperaturo zraka in zračno vlago na višini 2m, ter merilec količine padavin in solarni panel na2,8m višine. Za postajo je odgovornen in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni vinske trte. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja na rahlo nagnjenem terenu med vasjo Šlovrenc in Neblo v intenzivnem vinogradu. Na J strani cca 100 m od postaje se nahaja cesta. Lokacija je intenzivno vinogradniška. Nadmorska višina je 59,29m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

6244 Šlovrenc
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.2001
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 13.05.2015
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja