AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Maribor BTŠ

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (61680, KGZ Maribor), Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 158739 N, 549048 E
Nadmorska višina: 276 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji BTŠ Maribor (n.) na dan 23.4.2024 ob 23:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 3,1 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 2,9 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 2,8 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (23.4. 22:00 - 24.4. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (23.4. 22:00 - 24.4. 10:00) 2,9 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 98 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 2,6 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 24 mm I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 6 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 2 h I
Ikona: Hitrost vetra (3 m) Hitrost vetra (3 m) 10,5 km/h M
Ikona: Smer vetra (3 m) Smer vetra (3 m) 287 ° M
Ikona: Zračni tlak Zračni tlak 711 hPa M
Ikona: Zračni tlak na morski gladini Zračni tlak na morski gladini 735 hPa I
Ikona: TEF=0°C (22.4.) TEF=0°C (22.4.) 918,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (22.4.) TEF=7,3°C (22.4.) 268,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 18.1. I
Ikona: TEF=8°C (22.4.) TEF=8°C (22.4.) 224,6 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 18.1. I
Ikona: TEF=10°C (22.4.) TEF=10°C (22.4.) 137,4 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 9.2. I
Ikona: Fito Malus domestica Borkh., Zlati delišes (22.4.2024) 69, konec cvetenja: 80 % O
Ikona: Fito Pyrus communis L., (17.4.2024) 69, konec cvetenja: 100 % O
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, Laški rizling (Maribor BTŠ - bionomija in RLP) (22.4.2024) 14, četrti list razprt: 70 % O
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, Rizvanec (Maribor (Počehova)) (30.6.2021) 71, nastavek plodiča: mladi plodiči začenjajo nabrekati, preostali cvetovi odpadajo O
Ikona: ŠO Cydia pomonella L. (22.4.2024) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Cydia pomonella L. (22.4.2024) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (22.4.2024) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (22.4.2024) odrasel osebek: 5 O
Ikona: ŠO Venturia inaequallis (Cooke) Winter (8.3.2024) prvi izbruh askospor v naravi (100 %) O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (Maribor BTŠ - bionomija AŠ) (11.10.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Cydia pomonella L. (TEST- Maribor BTŠ (Š)) (23.6.2023) odrasel osebek (20 %): 5 O
Ikona: ŠO Grapholita molesta (Busck) (TEST- Maribor BTŠ (Š+F)) (2.6.2023) ličinka (100 %): 4 O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (Maribor (Počehova) - bionomija AŠ) (21.7.2021) nimfa N5 (80 %) O
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Malus domestica Borkh., Zlati delišes 1.1.2022 22.4.2024 / Opazovanja
Pyrus communis L., 1.1.2023 17.4.2024 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Laški rizling (Maribor BTŠ - bionomija in RLP) 1.1.2018 22.4.2024 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Rizvanec (Maribor (Počehova)) 1.1.2018 30.6.2021 30.6.2021 Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Cydia pomonella L. 24.4.2013 22.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 14.5.2013 22.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) 3.4.2023 22.4.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) 3.4.2023 22.4.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 11.3.2011 8.3.2024 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Maribor BTŠ - bionomija AŠ) 1.1.2018 11.10.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (TEST- Maribor BTŠ (Š)) 1.1.2023 23.6.2023 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (TEST- Maribor BTŠ (Š+F)) 1.1.2023 2.6.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Maribor (Počehova) - bionomija AŠ) 1.1.2018 21.7.2021 21.7.2021 Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Maribor BTŠ (UVHVVR) Trenutna postaja 276 m Ravnine Dodaj
Maribor - Vrbanski plato* (ARSO) 1,1 km 274 m Dodaj
Gačnik M. (UVHVVR) 6,5 km 297 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Gačnik* (ARSO) 6,6 km 291 m Dodaj
Meranovo (UVHVVR) 7,1 km 501 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Pohorski dvor (UVHVVR) 7,3 km 313 m Ravnine Dodaj
Miklavž*** (DRSI) 8,7 km 257 m Dodaj
Hočko Pohorje* (ARSO) 9,2 km 585 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI