AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Črnova (Gradišnik)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja stoji v intenzivnem sadovnjaku, ki ga z vseh strani obkroža gozd. Teren je nagnjen. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija jablan in škodljivih organizmov. Na Z, SZ in S strani stojita dve kmetiji z gospodarskimi poslopji.Tudi sosed se ukvarja z intenzivno pridelavo jabolk.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 453 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 225°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, psevdooglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

516314 Črnova
Datum postavitve postaje na lokaciji: 09.09.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 4,3 °C 22.3.2023 05:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 93,1 %RH 22.3.2023 05:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 22.3.2023 05:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 22.3.2023 05:00 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 22.03.2023 283,4 01.01.2023
7,3 22.03.2023 15,3 08.03.2023
8,0 22.03.2023 9,9 09.03.2023
10,0 22.03.2023 2,2 09.03.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

516314 Črnova
Datum postavitve postaje na lokaciji: 09.09.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja

22213 Črnova (nadomestna)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 23.06.2017
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 08.09.2022
Tip postaje: A733, Merilna postaja

24362 Črnova (Gradišnik)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 26.09.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 15.06.2017
Tip postaje: A733, Merilna postaja