AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Žalec (PDC)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Vrt zdravilnih rastlin IHPS, na severu rastlinjak in za njim stavba, na jugu travnik/njiva zahodu stavbe. Lokacija je v sklopu kmetijskih površin Inštitiuta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Na tej lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija različnih kmetijskih rastlin in škodljivih organizmov.
Opis lastnosti tal:
Tla so skeletna, plitva.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 254 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vrt
Urbanizacija: Manjše mesto-center (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

10027 Žalec (nova)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 13.05.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 3,1 °C 2.12.2022 00:00
Relativna zračna vlaga (2 m) 100 %RH 2.12.2022 00:00
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 2.12.2022 00:00
Smer vetra (3 m) 37,3 ° 2.12.2022 00:00
Hitrost vetra (3 m) 0,5 km/h 2.12.2022 00:00
Temperatura tal (10 cm) 8,8 °C 2.12.2022 00:00
Padavine 0 mm 2.12.2022 00:00
Sončno sevanje 0,2 W/m2 2.12.2022 00:00
0 2.12.2022 00:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 01.12.2022 4.357,6 01.01.2022
7,3 01.12.2022 2.327,6 04.01.2022
8,0 01.12.2022 2.161,7 04.01.2022
10,0 01.12.2022 1.718,1 16.03.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

2079 Žalec Inštitut
Datum postavitve postaje na lokaciji: 18.10.2017
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 13.05.2022
Tip postaje: A733, Merilna postaja

27261 Črešnjevec (Sl. Bistr.-pozeba)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.12.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 18.10.2017
Tip postaje: A740, Merilna postaja

27261 XX 027261 PDC_profi
Datum postavitve postaje na lokaciji:
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A740, Merilna postaja