AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Žalec (PDC)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Vrt zdravilnih rastlin IHPS, na severu rastlinjak in za njim stavba, na jugu travnik/njiva zahodu stavbe. Lokacija je v sklopu kmetijskih površin Inštitiuta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Na tej lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija različnih kmetijskih rastlin in škodljivih organizmov.
Opis lastnosti tal:
Tla so skeletna, plitva.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 254 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vrt
Urbanizacija: Manjše mesto-center (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

10027 Žalec (nova)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 13.05.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 3 °C 1.2.2023 17:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 82,6 %RH 1.2.2023 17:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 1.2.2023 17:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Smer vetra (3 m) 20,6 ° 1.2.2023 17:30 Smer vetra na višini 3 m
Hitrost vetra (3 m) 1,4 km/h 1.2.2023 17:30 Hitrost vetra na višini 3 m
Temperatura tal (10 cm) 4,3 °C 1.2.2023 17:30 Temperatura tal v globini 10 cm
Padavine 0 mm 1.2.2023 17:30 Padavine na višini 2 m
Sončno sevanje 3,4 W/m2 1.2.2023 17:30 Sončno obsevanje na višini 2 m
0 1.2.2023 17:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 01.02.2023 110,8 01.01.2023
7,3 01.02.2023 12,3 01.01.2023
8,0 01.02.2023 9,3 01.01.2023
10,0 01.02.2023 2,1 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

2079 Žalec Inštitut
Datum postavitve postaje na lokaciji: 18.10.2017
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 13.05.2022
Tip postaje: A733, Merilna postaja

27261 Črešnjevec (Sl. Bistr.-pozeba)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.12.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 18.10.2017
Tip postaje: A740, Merilna postaja

27261 XX 027261 PDC_profi
Datum postavitve postaje na lokaciji:
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A740, Merilna postaja