AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Sebeborci

Vrsta lokacije:
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 244 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije:
Urbanizacija: Tip tal: evtrična rjava tla, na bazičnih eruptivnih kamninah, tipična, globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

5683 Sebeborci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 22.12.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Zadnje meritve za to postajo niso na voljo.


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 18.12.2018 4.426,3 02.01.2018
7,3 18.12.2018 2.453,0 06.01.2018
8,0 18.12.2018 2.285,4 06.01.2018
10,0 18.12.2018 1.823,1 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

25165 Svečina
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.12.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 19.12.2018
Tip postaje: A733, Merilna postaja

5683 5683
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 22.12.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja