AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Selo

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja je postavljena vrsti intenzivnega nasada jablane, v naselju Selo na Goričkem. Gre za popolnoma odprto lego z majhnim nagibom v smeri JV. V smeri S poteka lokalna asfaltna cesta. Na SV 200m od postaje so stanovanjska in gospodarska poslopja.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 299 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 182°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na bazičnih eruptivnih kamninah, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

516319 Selo
Datum postavitve postaje na lokaciji: 08.12.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 28.3.2023 22:30 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 28.3.2023 22:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Temperatura (2 m) 1,8 °C 28.3.2023 22:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 56 %RH 28.3.2023 22:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 28.03.2023 459,4 01.01.2023
7,3 28.03.2023 78,5 01.01.2023
8,0 28.03.2023 62,2 01.01.2023
10,0 28.03.2023 26,3 21.02.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Postajo vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev v sadjarstvu in vinogradništvu na območju Goričkega.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja v nasadu jablane v naselju Selo. 150 m proti SV kotlino zapira gozd. Lega je polodprta z rahlim nagibom proti vzhodu.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

37838 Selo
Datum postavitve postaje na lokaciji: 04.05.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 08.12.2022
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

37838 037838_GPRS
Datum postavitve postaje na lokaciji:
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 21.05.2008
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja