AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Formin

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja se nahaja ob njivi v bližini naselja Formin, od katerega stavb je oddaljena 100m v smeri Z in JV. Od lokalne ceste je oddaljena 50m v severni smeri. Ožji in širši prostor je raven, v bližini postaje so rastlinjaki v smeri med SV in SZ. Širši prostor predstavljajo njive in posamezno razpršeno drevje.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 203 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Vas Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu s primesjo apnenega grušča, izprana
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

5676 Formin
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.06.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 04.01.2010
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Zadnje meritve za to postajo niso na voljo.


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 31.12.2010 2,2 03.01.2010
7,3 31.12.2010 0,0
8,0 31.12.2010 0,0
10,0 31.12.2010 0,0

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Redne tehnične preglede in vzdrževalna dela opravlja KGZS Zavod Maribor vsaj 1x letno. Postaja se uporablja za napovedovanje pojava bolezni in škodljivcev v poljedelstvu in zelenjadarstvu v ravninskem območju med Ptujem in Ormožem.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja ob njivi v bližini naselja Formin, od katerega stavb je oddaljena 100m v smeri Z in JV. Od lokalne ceste je oddaljena 50m v severni smeri. Ožji in širši prostor je raven, v bližini postaje so rastlinjaki v smeri med SV in SZ. Širši prostor predstavljajo njive in posamezno razpršeno drevje. Po Postaja postavljena v vinogradu

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

5676 Formin
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.06.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 04.01.2010
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja