AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Zbigovci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v intenziven vinograd v Zbigovcih pri Gornji Radgoni. Višina vinske trte doseže 2,2m. Postaja je 40 metrov pod vrhom griča na JV strani, kjer poteka asfaltna cesta. 30m proti vzhodu poteka daljnovod.. Teren je izbočen, z nagibom v smeri zahoda, kamor se odpira dolina, na severovzhodni strani poraščena z gozdnim drevjem.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 299 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 261°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu s primesjo apnenega grušča, tipična, plitva
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

516317 Zbigovci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 08.12.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 6.2.2023 00:00 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 6.2.2023 00:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Temperatura (2 m) -4,1 °C 6.2.2023 00:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 71 %RH 6.2.2023 00:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 05.02.2023 128,3 01.01.2023
7,3 05.02.2023 8,1 01.01.2023
8,0 05.02.2023 5,8 01.01.2023
10,0 05.02.2023 0,0

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Postajo vzdržuje KGZS Zavod Maribor vsaj 2x letno. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev vinske trte in sadjarstva na območju Radgonskih goric.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v intenziven vinograd v Zbigovcih pri Gornji Radgoni. Višina vinske trte doseže 2,2m. Postaja je 40 metrov pod vrhom griča na JV strani, kjer poteka asfaltna cesta. 30m proti vzhodu poteka daljnovod. Teren je izbočen, z nagibom v smeri zahoda, kamor se odpira dolina, na severovzhodni strani obdan z gozdnim drevjem.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

516317 Zbigovci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 08.12.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja

25164 Zbigovci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.09.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 08.12.2022
Tip postaje: A733, Merilna postaja