AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Vitomarci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v intenzivnem jablanovem nasadu v naselju Vitomarci. Nasad je precej bujen in drevesa dosežejo višino do 3,5m. 30m na zahodu poteka lokalna asfaltna cesta. Na vzhodu 100m od postaje je listnati gozd. Na JZ 20-40 m od postaje so gospodarska in stanovanjska poslopja Teren je rahlo nagnjen proti SV. Površina je rahlo izbočena.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 299 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 33°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu s primesjo apnenega grušča, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

516316 Vitomarci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 07.12.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 27.1.2023 02:30 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 5 U 27.1.2023 02:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Temperatura (2 m) -0,5 °C 27.1.2023 02:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 94,6 %RH 27.1.2023 02:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 26.01.2023 113,0 01.01.2023
7,3 26.01.2023 10,9 01.01.2023
8,0 26.01.2023 7,9 01.01.2023
10,0 26.01.2023 1,1 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Postajo vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev v vinogradništvu in v sadjarstvu na območju med Trnovsko vasjo in Sv. Andražem v Slov. goricah.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v intenzivnem nasadu jablane v naselju Vitomarci. Drevesa dosežejo višino do 3,5m. 30m na zahodu poteka lokalna asfaltna cesta. Na vzhodu 100m od postaje je listnati gozd. Na JZ 20-40 m od postaje so gospodarska in stanovanjska poslopja. Teren je rahlo nagnjen proti SV. Površina je rahlo izbočena.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

25168 Vitomarci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.09.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 07.12.2022
Tip postaje: A733, Merilna postaja