AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Vitomarci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v intenzivnem jablanovem nasadu v naselju Vitomarci. Nasad je precej bujen in drevesa dosežejo višino do 3,5m. 30m na zahodu poteka lokalna asfaltna cesta. Na vzhodu 100m od postaje je listnati gozd. Na JZ 20-40 m od postaje so gospodarska in stanovanjska poslopja Teren je rahlo nagnjen proti SV. Površina je rahlo izbočena.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 299 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 33°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu s primesjo apnenega grušča, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

25168 Vitomarci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.09.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 7.10.2022 21:00 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 7.10.2022 21:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 93,7 %RH 7.10.2022 21:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Temperatura (2 m) 13,6 °C 7.10.2022 21:00 Temperatura na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 07.10.2022 3.833,8 01.01.2022
7,3 07.10.2022 2.112,7 01.01.2022
8,0 07.10.2022 1.971,9 04.01.2022
10,0 07.10.2022 1.596,1 23.03.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev vinske trte in v sadjarstvu na območju med Trnovsko vasjo in Sv. Andražem v Slov. goricah.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v intenzivnem jablanovem nasadu v naselju Vitomarci. Nasad je precej bujen in drevesa dosežejo višino do 3,5m. 30m na zahodu poteka lokalna asfaltna cesta. Na vzhodu 100m od postaje je listnati gozd. Na JZ 20-40 m od postaje so gospodarska in stanovanjska poslopja Teren je rahlo nagnjen proti SV. Površina je rahlo izbočena.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.