AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Dravinjski vrh (repetitor)

Vrsta lokacije:
Opis lokacije:
Repetitor je postavljen na vrhu hriba v vinogradu.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 319 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 293°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu in laporju s primesjo apnenih breč, koluvialna
Komentar

Opis meteorološke postaje:

25166 Dravinjski vrh (repetitor)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 04.05.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 16.12.2021
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Zadnje meritve za to postajo niso na voljo.


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 31.12.2019 481,7 11.02.2019
7,3 31.12.2019 328,4 11.02.2019
8,0 31.12.2019 313,7 11.02.2019
10,0 31.12.2019 271,7 11.02.2019

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Postaja je v lasti občine Lenart, za njeno delovanje pa skrbi KGZS Zavod Maribor, ki izvaja redne preglede delovanja in vzdrževanja postaje. Postaja služi za napoved bolezni in škodljivcev v sadjarstvu in vinogradništva.
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

25166 Repetitor Dravinjski vrh
Datum postavitve postaje na lokaciji: 04.05.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 16.12.2021
Tip postaje: A733, Merilna postaja

27387 Savci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 17.06.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 20.11.2018
Tip postaje: A733, Merilna postaja

22211 22211 Dravinjski vrh - repetitor
Datum postavitve postaje na lokaciji: 12.06.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja

22211 22211 Dravinjski vrh - repetitor
Datum postavitve postaje na lokaciji: 17.04.2003
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 11.09.2009
Tip postaje: A733, Merilna postaja

25166 Repetitor Dravinjski vrh
Datum postavitve postaje na lokaciji:
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 16.12.2021
Tip postaje: A733, Merilna postaja