AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Draženci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v manjšem nasadu sadnega drevja na robu naselja Draženci. Lega je na SV zaprta s strojno lopo in visokimi drevesi v oddaljenosti 20m. Na SV in SZ poteka lokalna cesta v oddaljenosti 25m. Sicer je teren raven.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 234 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu in laporju s primesjo apnenih breč, psevdooglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

4539 Draženci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.09.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 10.07.2013
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Zadnje meritve za to postajo niso na voljo.


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 31.12.2016 4.540,7 09.01.2016
7,3 31.12.2016 2.406,3 11.01.2016
8,0 31.12.2016 2.234,5 11.01.2016
10,0 31.12.2016 1.782,3 11.01.2016

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in dodatne za smer in hitrost vetra, sončno sevanje in temperaturo tal na globini 10 cm. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor vsaj 1x letno. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev v poljedelstvu in sadjarstvu na območju Ptujskega polja.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v manjšem nasadu sadnega drevja na robu naselja Draženci. Lega je na SV zaprta s strojno lopo in visokimi drevesi v oddaljenosti 20m. Na SV in SZ poteka lokalna cesta v oddaljenosti 25m. Sicer je teren raven.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

4559 Draženci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.07.2013
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 23.12.2016
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

4539 Draženci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.09.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 10.07.2013
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

4539 004539 Selnica
Datum postavitve postaje na lokaciji:
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 19.06.2006
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja