AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Starše

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 240 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije:
Urbanizacija: Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu in laporju s primesjo apnenih breč, izprana
Komentar

Opis meteorološke postaje:

4559 Starše
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 02.10.2007
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Zadnje meritve za to postajo niso na voljo.Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

4559 004559 Starse
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 02.10.2007
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja