AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Zimica

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja je v intenzivnem jablanovem nasadu, 10 metrov od roba, v naselju Zimica pri Dupleku. Lega je polodprta s pobočjem v smeri JZ. Teren zapira gozd na J v oddaljenosti 150 m. Teren je rahlo nagnjen in valovit.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 296 m
Nagib terena: 12° Smer nagiba terena: 267°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu in laporju s primesjo apnenih breč, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

27472 Zimica
Datum postavitve postaje na lokaciji: 07.03.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 13,6 °C 7.10.2022 21:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 94,4 %RH 7.10.2022 21:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 7.10.2022 21:30 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 7.10.2022 21:30 Omočenost lista na višini 1,5 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 07.10.2022 3.836,2 01.01.2022
7,3 07.10.2022 2.105,0 01.01.2022
8,0 07.10.2022 1.963,6 04.01.2022
10,0 07.10.2022 1.588,4 23.03.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev v sadjarstvu in vinogradništvu na območju občine Duplek.
Opis lokacije postaje:
Postaja je v intenzivnem jablanovem nasadu, 10 metrov od roba, v naselju Zimica pri Dupleku. Lega je polodprta s pobočjem v smeri JZ. Teren zapira gozd na J v oddaljenosti 150m Teren je rahlo nagnjen in valovit.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

5770 005770 Zimica
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.01.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 07.03.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja