AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Pesnica

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v sadovnjaku intenzivne pridelave jabolk, v bližini naselja Pesnica pri Mariboru, v kraju Gačnik. Zato jo tekom vegetacije v nepostedni bližini obdajajo šibko rastoča drevesa jablane. 150 m v smeri severovzhoda je majhen listnati gozd. Lega je odprta proti JV z rahlim nagibom površja v smeri zahoda. Najbližje ovire so gospodarska poslopja v oddaljenosti 50 m na severni strani. Gre za nekoliko višji obrobni del kotline.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 303 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu in laporju s primesjo apnenih breč, tipična, plitva
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

25158 Pesnica
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.06.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 19.12.2018
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: OBČINA PESNICA, Pesnica pri Mariboru 43 A, 2211 Pesnica pri Mariboru (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Zadnje meritve za to postajo niso na voljo.


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 31.12.2018 3.684,6 01.01.2018
7,3 31.12.2018 1.989,4 06.01.2018
8,0 31.12.2018 1.849,1 06.01.2018
10,0 31.12.2018 1.467,1 12.03.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Postaja je v lasti občine Pesnica, za njo skrbi KGZS Zavod Maribor, ki izvaja redne preglede postaje in njeno vzdrževanje vsaj 1x na leto. Postaja služi napovedovanju bolezni in škodljivcev v sadjarstvu, vinogradništvu in poljedelstvu na območju občine Pesnica.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v sadovnjaku intenzivne pridelave jabolk, v bližini naselja Pesnica pri Mariboru, v kraju Gačnik. Zato jo tekom vegetacije v nepostedni bližini obdajajo šibko rastoča drevesa jablane. 150 m v smeri severovzhoda je majhen listnati gozd. Lega je odprta proti JV z rahlim nagibom površja v smeri zahoda. Najbližje ovire so gospodarska poslopja v oddaljenosti 50 m na severni strani. Gre za nekoliko višji obrobni del kotline.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

25158 Pesnica
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.06.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 19.12.2018
Tip postaje: A733, Merilna postaja