AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji xx

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 265 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije:
Urbanizacija: Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu in laporju s primesjo apnenih breč, tipična
Komentar

Opis meteorološke postaje:

5717 repetitor
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 12.04.2007
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Zadnje meritve za to postajo niso na voljo.Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

5717 005717
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 12.04.2007
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja