AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Bizeljsko

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija je izrazito vinogradniška. Merilna naprava je nameščena sredi vinogradov. Lega je rahlo konkavna in se nagiba skoraj povsem proti jugu. Merilna naprava A733 GPRS (27803) je bila 12.06.2011 med močnim nalivom poškodovana in ni v uporabi. Na lokaciji se poleg meteoroloških podatkov spremljajo še fenološki podatki (sorte: laški rizling, modra frankinja, žametna črnina, kraljevina) in podatki o ulovih grozdnih sukačev (križasti, pasasti).
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 347 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena: 175°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na paleocenskem in krednem flišu, psevdooglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

863816 Bizeljsko
Datum postavitve postaje na lokaciji: 07.10.2019
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 15 °C 24.3.2023 19:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 53,1 %RH 24.3.2023 19:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 24.3.2023 19:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 24.3.2023 19:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 24.03.2023 461,3 01.01.2023
7,3 24.03.2023 90,0 01.01.2023
8,0 24.03.2023 71,8 01.01.2023
10,0 24.03.2023 26,9 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je merilna, opremljena s standardnim naborom senzorjev: COMBO (temp. in relat. zračno vlago), padavine ter omočenost listov. Nahaja se v vinogradu na vrhu Blaževe gorce na Bizeljskem. Vzdrževalni pregledi se izvajajo redno dvakrat letno, na začetku in koncu rastne dobe. Dodatni vzdrževalni pregledi so dokaj pogosti, saj se vbližini izvaja še nadzor pojava škodljivih organizmov in beleženje fenološkega razvoja. Za postajo skrbi KGZS - Zavod NM in lastnik vinograda Kelhar Marjan.
Opis lokacije postaje:
Merilna lokacija se nahaja v vinogradu pri Bizeljskem. Lega je južna z rahlim naklonom in konkavnostjo terena. Razen vinograda, v bližini ni drugih motečih dejavnikov.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

863816 Bizeljsko
Datum postavitve postaje na lokaciji: 07.10.2019
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

38541 Bizeljsko
Datum postavitve postaje na lokaciji: 13.04.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 18.09.2019
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

37803 Bizeljsko
Datum postavitve postaje na lokaciji: 07.08.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 12.06.2011
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

37803 Bizeljsko
Datum postavitve postaje na lokaciji: 11.10.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 20.05.2008
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

5719 Bizeljsko
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.09.1998
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 22.11.2007
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja