AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Bizeljsko

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (863816, KGZ Novo mesto), Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije vinograd
Koordinate D96: 98182,7 N, 551839,4 E
Nadmorska višina: 347 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Bizeljsko na dan 5.12.2023 ob 12:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) -0,8 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča -1,2 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (4.12. 22:00 - 5.12. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (4.12. 22:00 - 5.12. 10:00) -3,6 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 97 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 3.12. ob 3:00 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 4 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 2,5 h I
Ikona: TEF=0°C (4.12.) TEF=0°C (4.12.) 4556,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (4.12.) TEF=7,3°C (4.12.) 2415,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (4.12.) TEF=8°C (4.12.) 2242,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (4.12.) TEF=10°C (4.12.) 1772,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 2.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.
863816, Bizeljsko, datum zadnjega podatka: 5.12.2023 12:00
Postaja je merilna, opremljena s standardnim naborom senzorjev: COMBO (temp. in relat. zračno vlago), padavine ter omočenost listov. Nahaja se v vinogradu na vrhu Blaževe gorce na Bizeljskem. Vzdrževalni pregledi se izvajajo redno dvakrat letno, na začetku in koncu rastne dobe. Dodatni vzdrževalni pregledi so dokaj pogosti, saj se vbližini izvaja še nadzor pojava škodljivih organizmov in beleženje fenološkega razvoja. Za postajo skrbi KGZS - Zavod NM in lastnik vinograda Kelhar Marjan.)
Tip postaje: A753GSM
Merilni interval: 30 minut
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: Ne
Skrbnik postaje in vzdrževalec kakovosi podatkov: KGZ Novo mesto
Fotografije postaje:
Slika: Postaja
Slika: Postaja
Slika: Postaja

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Vitis vinifera subsp. vinifera, Žametna črnina 13.4.2013 8.8.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Laški rizling (Bizeljsko - vinska trta) 13.4.2013 8.8.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Modra frankinja (Bizeljsko - vinska trta) 13.4.2013 8.8.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Chardonnay (Bizeljsko - bionomija) 1.1.2022 1.8.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Kraljevina (Bizeljsko - vinska trta) 13.4.2013 3.4.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - RLP 2023) 28.6.2023 27.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - bionomija AŠ) 1.1.2022 13.9.2023 / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Bizeljsko (UVHVVR) Trenutna postaja 347 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Bistrica ob Sotli (UVHVVR) 5,5 km 324 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI