AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Svečina

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v intenzivnem nasadu jablane v naselju Svečina. Postaja je postavljena na sadjarsko-vinogradniški legi, zato služi za napoved pojava bolezni in škodljivcev v sadjarstvu in vinogradništvu, na območju kraja Svečina.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Nadmorska višina: 368 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 206°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na eocenskem flišu, izprana
Komentar

Opis meteorološke postaje:

25165 Svečina
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.12.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 25.08.2021
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Zadnje meritve za to postajo niso na voljo.


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 30.12.2021 2.694,0 01.01.2021
7,3 30.12.2021 1.395,1 21.01.2021
8,0 30.12.2021 1.298,4 22.01.2021
10,0 30.12.2021 1.039,1 04.02.2021

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor vsaj 1x letno. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev v sadjarstvu in vinogradništvu na območju kraja Svečina.
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

25165 Svečina
Datum postavitve postaje na lokaciji: 19.12.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 25.08.2021
Tip postaje: A733, Merilna postaja

24393 Svečina
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.09.2005
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 19.12.2018
Tip postaje: A733, Merilna postaja