AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Ritoznoj

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja postavljena v obsežen kompleksu vinogradov,v smeri SZ 250 m oddaljena od naselja Ritoznoj. Lega je popolnoma odprta in ravna. V širšem prostoru je teren zaprt s hribovjem na severu, oddaljenim 500 m.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 402 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 134°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na eocenskem flišu, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

514780 Ritoznoj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.12.2021
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) -4,6 °C 6.2.2023 00:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 72,2 %RH 6.2.2023 00:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 6.2.2023 00:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 6.2.2023 00:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 05.02.2023 139,6 01.01.2023
7,3 05.02.2023 10,7 01.01.2023
8,0 05.02.2023 7,2 01.01.2023
10,0 05.02.2023 0,7 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja se uporablja za spremljanje vremenskih razmer na vinogradniško sadjarskem območju.
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

514780 Ritoznoj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.12.2021
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja

514780 Ritoznoj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.12.2021
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja

27393 Ritoznoj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 28.11.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja

27393 Ritoznoj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 28.11.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 14.12.2021
Tip postaje: A733, Merilna postaja

22211 22211 Dravinjski vrh - repetitor
Datum postavitve postaje na lokaciji: 12.06.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 06.08.2018
Tip postaje: A733, Merilna postaja

5682 Ritoznoj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 09.03.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 12.06.2012
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja