AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Gabernik-Rogaška

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija je vinogradniška.Teren je zelo nagnjen, tako da strojna obdelava ni mogoča. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija vinske trte in škodljivcev. Zahodno pobočje je zasajeno z vinskimi trtami in se spušča v dolino, kjer stoji nekaj hiš.Delno na J predvsem pa na S strani vinograd omejuje gozd.Na V strani nedaleč stran od vinograda pa stoji hiša.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 379 m
Nagib terena: 30° Smer nagiba terena: 240°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na eocenskem flišu, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

37800 Gabernik-Rogaška
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.11.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 13,8 °C 24.3.2023 19:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 60,6 %RH 24.3.2023 19:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 1 U 24.3.2023 19:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 24.3.2023 19:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 24.03.2023 439,2 01.01.2023
7,3 24.03.2023 79,4 01.01.2023
8,0 24.03.2023 60,9 01.01.2023
10,0 24.03.2023 23,4 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja stoji v vinogradu Ogrizek Franca z namenom beleženja agrometeoroloških podatkov. Postaja A733 GSM/GPRS je bila 5.5.2011 nadgrajena na verzijo 3.5.0. Postajo se redno dvakrat letno pregleda. Ostalo vzdrževanje pa se opravi po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v vinogradu na zelo nagnjenem (strmem ) terenu. Na Z strani vinograd sega do ceste (50 m), čez cesto je drug vinograd in za njim vas oziroma nekaj hiš (150-200 m). Na J strani od postaje ( 5m) in na S (50 m) vinograd omejuje gozd oziroma gozdna drevesa in grmovje. Hiša pa stoji na V (10 m) stran. Zgradba je visoka okrog 6 m in tako kot tudi bližina gozda lahko vplivata na rezultate agrometeoroloških meritev.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

37800 Gabernik-Rogaška
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.11.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

37800 Gabernik-Rogaška
Datum postavitve postaje na lokaciji: 10.10.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 20.05.2008
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja