AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Meranovo

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja leži v vinogradu posestva Meranovo, 50 m stran od asfaltne lokalne ceste. Lega je polodprta na vrhu griča: na zahodu - 15 m stran od postaj ležijo stavbe fakultete. Severni del je obdan z mešanim gozdom. Teren je izbočen in nagnjen proti JZ.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 501 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 148°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na laporju, koluvialna
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

61680 Meranovo
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.10.2017
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) -1,7 °C 27.1.2023 01:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 99,4 %RH 27.1.2023 01:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 27.1.2023 01:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 27.1.2023 01:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 26.01.2023 107,9 01.01.2023
7,3 26.01.2023 10,8 01.01.2023
8,0 26.01.2023 7,2 01.01.2023
10,0 26.01.2023 0,7 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Za delovanje postaje skrbi KGZS-Zavod MARIBOR. Redne preglede delovanja in vzdrževanja postaje opravlja KGZS-Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje pojava bolezni in škodljivcev na področju varstva vinske trte na območju vinorodnega ožjega okoliša Hrastje-Pekre, za raziskovalne namene spremljanja bolezni in škodljivcev vinske trte in učne namene.
Opis lokacije postaje:
Postaja leži v vinogradu posestva Meranovo, 50 m stran od asfaltne lokalne ceste. Višina vinske trte med rastno sezono doseže 2m. Lega je polodprta na vrhu griča: na zahodu - 15 m stran od postaj ležijo stavbe fakultete. Severni del je poraščen z mešanim gozdom. V vinogradu se izvaja intenzivna pridelava grozdja. Teren je izbočen in nagnjen proti JZ.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

15718 Meranovo
Datum postavitve postaje na lokaciji: 09.09.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 16.09.2017
Tip postaje: A733, Merilna postaja