AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Drašiči

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (517286, KGZ Novo mesto)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije vinograd
Koordinate D96: 58335,9 N, 529386,5 E
Nadmorska višina: 244 m
Lokacija leži na terenu z zelo rahlim naklonom. Gleda proti jugu in ima vpliv naselja le iz SSZ smeri.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK)
Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW)
Smer nagiba terena: 180°
Nagib terena:
Profil terena: Konveksen (izbočen)
Urbanizacija: Posamične hiše
Prisotnost stavb/betona: Ne

Zadnje meritve in izračuni na postaji Drašiči (n.) na dan 21.9.2023 ob 14:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 25,8 °C M
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (20.9. 22:00 - 21.9. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (20.9. 22:00 - 21.9. 10:00) 16,1 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 20,4 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 17,7 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 61 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 1,4 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 21.9. ob 7:00 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 0 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 0 h I
Ikona: Zadnjič moker list Zadnjič moker list 21.9. ob 10:00 I
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (Dragatuš DRSI) 990 hPa R
Ikona: TEF=0°C (20.9.) TEF=0°C (20.9.) 3494,9 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (20.9.) TEF=7,3°C (20.9.) 1888,9 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (20.9.) TEF=8°C (20.9.) 1755,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (20.9.) TEF=10°C (20.9.) 1392,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 2.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Drašiči (UVHVVR) Trenutna postaja 244 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Metlika* (ARSO) 5 km 166 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI