AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Drašiči

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija leži na terenu z zelo rahlim naklonom. Gleda proti jugu in ima vpliv naselja le iz SSZ smeri.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 244 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na mehkih karbonatnih kamninah (lapornati apnenci), antropogena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

512058 Drašiči (nadomestna)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 12.05.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista (1,5 m) 2 U 7.10.2022 21:00
Temperatura (2 m) 14,7 °C 7.10.2022 21:00
Relativna zračna vlaga (2 m) 93,7 %RH 7.10.2022 21:00
Padavine 0 mm 7.10.2022 21:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 07.10.2022 3.788,8 01.01.2022
7,3 07.10.2022 2.121,0 03.01.2022
8,0 07.10.2022 1.986,5 04.01.2022
10,0 07.10.2022 1.621,6 04.01.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Lokacija je izrazito vinogradniška. Višina vinske trte doseže med vegetacijskim obdobjem 2 m. Gre za intenzivno pridelavo grozdja. V bližini (40 m) poteka lokalna, manj prometna asfaltirana pot. Lega je južna, rahlo nagnjena proti jugu in konveksna. V bližini (100 m) se nahaja prva zidanica, medtem ko je strjeno naselje oddaljeno 300-400 m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

38741 Drašiči
Datum postavitve postaje na lokaciji: 17.10.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 30.04.2022
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

7470 Drašiči
Datum postavitve postaje na lokaciji: 05.03.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 26.04.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja