AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Kasaze (Mirosan)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Intenzivni sadovnjak sadjarstva Mirosan d.d. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija jablane in škodljivih organizmov.Teren je rahlo nagnjen. Na S, Z in J strani se razprostira kompleks sadovnjakov. Na V strani stoji hladilnica in za njo poslovne stavbe sadjarstva Mirosan d.d., SV od teh stavb pa stoji večstanovanjski objekt.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 279 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih, tipična, plitva
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 BRAEBURN (skupina) 21.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 CARJEVIČ (KRONPRINZ RUDOLF) 21.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 ELSTAR (skupina) 21.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 FUJI (skupina) 21.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 16.3.2023 00:00 GALA (skupina) 21.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 IDARED 21.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 JONAGOLD (skupina) 21.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 ZLATI DELIŠES (skupina) 21.03.2009 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Intenzivni sadovnjak.Na GERK-u 1648333 (51440 m2) se spremljata sorti braeburn in elstar.