AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Senožeti

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja stoji v sadovnjaku ob cesti Ljubljana-Litija, 200 m severno od reke Save. Severno in severozahodno nad postajo (cca 100m) se začne gozd.
Opis lastnosti tal:
Srednje težka,, globoka tla.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 271 m
Nagib terena: 20° Smer nagiba terena: 135°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek in reč.vršaju, tipična, sred
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
breskev, nektarina (Prunus persica (L.) Batsch) 22.8.2010 00:00 Redhaven 01.01.2008 31.12.2010 BBCH povezava
hruška (Pyrus communis L.) 3.9.2010 00:00 KONFERANS (CONFERENCE) 01.01.2009 31.12.2010 BBCH povezava
hruška (Pyrus communis L.) 22.8.2010 00:00 VILJAMOVKA 01.01.2009 31.12.2010 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 5.5.2012 00:00 IDARED 01.01.2009 31.12.2012 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 25.9.2011 00:00 JONAGOLD (skupina) 01.01.2011 31.12.2011 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 12.5.2012 00:00 ZLATI DELIŠES (skupina) 01.01.2009 31.12.2012 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.