AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji TEST - bionomija AŠ

Vrsta lokacije:
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 267 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Tip tal: evtrična rjava tla, na pleistocenskih ilovicah, oglejena
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 27.6.2022 00:00 Mešano 01.01.2019 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.