AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Brnica - bionomija AŠ

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija:
Makro lokacija: Nadmorska višina: 279 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Vas Tip tal: epiglej, evtričen, mineralen
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 25.6.2021 00:00 Izabela 01.01.2019 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 25.7.2022 00:00 Modra frankinja 01.01.2019 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.