AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Dragovanja vas (Črnomelj)

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Nadmorska višina:
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije: sadovnjak - ekstenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: hipoglej, distričen, humusni, močan
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
Malina (Rubus idaeus L.) 10.9.2021 00:00 gleen ample 01.01.2021 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.