AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Šentjernej-VK

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Nadmorska višina:
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Vas Tip tal: hipoglej, distričen, mineralen
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
Vinska trta (Vitis spp.) 5.8.2022 00:00 Kraljevina 01.01.2021 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.