AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Gmajna - začasna

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja stoji na robu travnika. Teren je raven. (V neposredni bližini na SZ strani je zloženih nekaj bal.). V smeri JV (7m od postaje ) stoji okrog 6 m visoko gospodarsko poslopje. Na V (cca 20 m) in na J (15 m) strani od postaje travnik polkrožno omejuje lokalna asvaltna cesta. Na Z strani, nekoliko proti S je njiva. Obdelovalna zemljišča služijo pridelavi koruze in pšenice v kolobarju. Na Z in JZ strani (10 m ) se razprostira hmeljišče. Bližina gospodarskega poslopja na eni strani in hmeljišča na drugi lahko predstavlja oviro za izvajanje agrometeoroloških meritev.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 246 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: rjava pokarbonatna tla, na dolomitu, izprana, srednje globoka
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 24.3.2022 00:00 IDARED 01.01.2021 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.