AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Branik

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Lokacija intenzivno vinogradniška. Postaja se nahaja v vinogradu v bližini stanovanjske hiše. Teren je rahlo nagnjen proti S.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 108 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 90°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: rendzina, na mehkih karbonatnih kamninah, sprsteninasta
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS-ZAVOD GO, Pri hrastu 18 A, 5000 Nova Gorica
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 20.4.2013 00:00 01.01.2010 31.12.2013 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.