AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Rodine pri Trebnjem_Breskve

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 289 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: distrična rjava tla, na ledenodobnih glinah in ilovicah, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
breskev, nektarina (Prunus persica (L.) Batsch) 1.6.2021 00:00 Redhaven 01.01.2014 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.